22 listopada - 30 listopada 2019

FKE Cinergia z nominacją do Nagród PISF

23. Forum Kina Europejskiego CINERGIA znalazło się w zaszczytnym gronie nominowanych do 12. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przyznawanych za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina.

Cinergia uznana została za jedno z trzech najważniejszych wydarzeń filmowych roku 2018, a o Nagrodę PISF rywalizuje z prestiżowymi festiwalami Millennium Docs Against Gravity oraz EnergaCAMERIMAGE.

Dodatkowo współtworząca nasz Festiwal Diana Dąbrowska nominowana została do nagrody PISF w kategorii Krytyka filmowa.

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. Nagrody PISF to jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej. Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury.

Wyboru nominowanych i laureatów dokonuje Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, biorąc pod uwagę opinię Kapituły. W tym roku w skład Kapituły, której przewodniczył Radosław Śmigulski, weszli:

  • Piotr Zaremba – dziennikarz, publicysta, krytyk filmowy,
  • Andrzej Goleniewski – kierownik działu Edukacji w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym.
  • Hanna Wróblewska – polska historyczka sztuki i kuratorka, dyrektorka warszawskiej Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki,
  • Anna Waśniewska-Gill – producentka, szefowa zespołu ds. filmów fabularnych TVN,
  • Janusz Wróblewski – dziennikarz, publicysta tygodnika „Polityka”, autor książek o tematyce filmowej,
  • Andrzej Horubała – pisarz, krytyk literacki, producent i reżyser telewizyjny,
  • Monika Piętas-Kurek – kierowniczka działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji oraz rzeczniczka prasowa w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.

Uroczysta gala wręczenia Nagród PISF tegorocznym laureatom odbędzie się 17 września br. w trakcie trwania 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.