22 listopada - 30 listopada 2019

Nagroda im. Marii Kornatowskiej

24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA będzie pierwszą edycją imprezy, która przyzna „Nagrodę im. Marii Kornatowskiej dla indywidualności filmowej – za wiarę w magię kina” honorując w ten sposób związaną z Łodzią, zmarłą w 2011 roku prof. Marię Kornatowską.

Patronka Nagrody to nie tylko znamienita krytyczka, eseistka i badaczka twórczości filmowej, ale nade wszystko wielka miłośniczka X Muzy. Związana z Łodzią i z Nowym Jorkiem publikowała m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Filmie”, „Tygodniku Powszechnym”, miesięczniku „Kino”, a także wydawanych w w Stanach Zjednoczonych – „Przeglądzie Polskim” oraz w nowojorskim „Nowym Dzienniku”. Wielka admiratorka kina włoskiego, czemu dała wyraz w monografiach „Fellini” (1972) i „Filmy o miłości, Monika Vitti” (1977). Bezbłędnie potrafiła wyczuć kinowe prądy i dostrzec kiełkujące talenty, o czym można się przekonać czytając wydany pośmiertnie zbiór esejów i wywiadów „Sejsmograf duszy. Kino według Marii Kornatowskiej” (2016) pod red. Tadeusza Szczepańskiego. W 2009 została uhonorowana Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za całokształt twórczości.

Nagroda im Marii Kornatowskiej przyznawana będzie osobie, która wyróżnia się w reprezentowanej przez siebie zawodowej dziedzinie z branży filmowej. - Chcemy nagradzać profesjonalistów każdej kinowej specjalizacji, nie faworyzując żadnego z zawodów. Ważna wydaje się nam autorska wizja, wychodzenie poza schemat, umiejętność komunikacji i współpracy z ludźmi, otwartość na innych oraz dar mówienia uniwersalnym językiem sztuki – mówią pomysłodawcy wyróżnienia.

Laureata Nagrody wybierać będzie Kapituła, w której zasiedli:

Tomasz Raczek – krytyk filmowy, publicysta (przewodniczący Kapituły)

Diana Dąbrowska – filmoznawczyni związana z Uniwersytetem Łódzkim

Dariusz Szewczyk - Prezes Zarządu Radia Łódź -

Elżbieta Czarnecka - Stowarzyszenie Łódź Filmowa (współpomysłodawca Nagrody)

Nagroda im. Marii Kornatowskiej wręczana będzie rokrocznie podczas festiwalu FKE CINERGIA przez przedstawicieli Kapituły. Statuetkę Nagrody zaprojektuje Zofia Władyka-Łuczak - rzeźbiarka tzw. małych form.

Pierwszą laureatką Nagrody im. Marii Kornatowskiej została producentka filmowa Ewa Puszczyńska („Zimna wojna”, „Ida”). Nagroda zostanie wręczona podczas gali otwarcia 24. FKE Cinergia.