22 listopada - 30 listopada 2019

Modele finansowania kultury w Polsce

W trakcie tegorocznego Forum Kina Europejskiego CINERGIA odbędzie się panel „Modele finansowania kultury w Polsce” współorganizowany przez Fundację Ambitna Polska.

W ramach panelu zostanie dokonana krótka prezentacja obecnego modelu finansowania kultury w Polsce, a następnie odbędzie się dyskusja mająca na celu wypracować wnioski dotyczące usprawnienia procesu finansowania kultury. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie roli sektora przedsiębiorstw prywatnych we wspieraniu kultury i rozwoju nowych sposób współpracy, takich jak wykorzystania crowdfundingu, w tym crowdfundingu udziałowego, finansowego wspierania kultury przy jednoczesnym uzyskiwaniu ulg podatkowych, skutecznego łączenia wsparcia kultury z promocją marki produktu i przedsiębiorstwa jako pracodawcy. W panelu wezmą udział przedstawiciele środowiska ekonomistów, przedsiębiorców i managerów kultury.

Ambitna Polska jest apolitycznym think-tankiem, którego celem jest wypracowywanie koncepcji zapewniających szeroko rozumiany rozwój naszego kraju. Grupa uważa, że wiele konfliktów społecznych i politycznych we współczesnej Polsce spowodowanych jest brakiem ambitnych koncepcji rozwoju, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i społecznej, technologicznej, środowiskowej, itp. Do realizacji ambitnego celu think-tank skompletował zespół ambitnych ludzi. Fundacja Ambitna Polska nie jest związana z żadną ideologią ani ugrupowaniem politycznym.

Dyskusją pokieruje dr Janusz Wdzięczak - ekonomista, specjalista w zakresie finansowania inwestycji. Doradca przy projektach inwestycyjnych a także restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pracował również na stanowiskach kierowniczych w spółkach państwowych oraz prywatnych. Członek zwyczajny renomowanego ośrodka badawczego Thomas Jefferson Research Center mieszczącego się w Tbilisi.

Termin i miejsce:

30 listopada 2019, 6. Dzielnica, ul. Piotrkowska 102, godz. 15.00

Więcej informacji na: www.ambitnapolska.pl.